Реакција: Апатичноста кон насилството врз жените е загрижувачка и неприфатлива