(Македонски) „Простор за разговор“ за јакнење на родовата еднаквост, на културната сцена во шест градови