(Македонски) Повик за пријавување на Форум на социјални претпријатија