Повик за понуди за логистичка организација на регионална конференција