(Македонски) [продолжен повик] Повик за консултанти