(Македонски) Повик за прибирање понуди за развивање комуникациска стратегија и визуелен идентитет на ХЕРА