(Македонски) [продолжен повик] Повик за ангажирање на правен советник