(Македонски) Повик за прибирање понуди за ангажирање на тим од двајца експерти за подготовка и спроведување на активност за подигање на јавната свест за значењето и важноста на родовата еднаквост