(Македонски) (Продолжен) Повик за учество на викенд-обука за ССО