(Македонски) (Продолжен) Повик за учество на обуки за застапување и развој на социјални претпријатија