(Македонски) Повик за учество на викенд-обука од областа на ССО