Повик за учество на обука од областа на Сеопфатно сексуално образование