Повик за ангажирање на консултант за спроведување обуки, на тема – Мобилизација на ресурси со фокус на искористување на фондовите на Европската унија