(Македонски) Потпишавме Меморандум за соработка со ЗНМ