13 Partitë politike e nënshkruan Deklaratën për përgjigje nacionale të qëndrueshme ndaj HIV