Platforma për barazi gjinore: Për gjinekologun Asani duhet t’i ndalohet ta kryejë punën si mjek