(Македонски) Отворени 2 работни позиции во ХЕРА во рамки на ИПА програмата