Основниот граѓански суд пресуди: „Од нас за нас“ е одговорна за клевета сторена против ХЕРА