(Македонски) Oглас за вработување на менаџер/-ка во Првиот семеен центар на Град Скопје