(Македонски) Оглас за вработување Извршен/-на директор/-ка