Продолжен Оглас за хонорарно ангажирање на асистент/-ка во младинската програма во ХЕРА