(Македонски) Оглас за ангажирање асистент/-ка за социјално претприемништво