Оглас за ангажирање асистент/-ка за социјално претприемништво