(Македонски) „Нега Плус“ нуди можност за работен ангажман