Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi e dënon brutalitetin policor dhe voluntarizmin ndaj të pastrehëve