(Македонски) Многу ветувања, никаков ефект од времените мерки!