(Македонски) Мислење на МЗД: Задолжителната вакцинација не претставува нелегално ограничување на правата ниту дискриминација