Менструалната хигиена не е привилегија! – одржан протест пред Министерството за финансии