Aborti medikamentoz prej tani është në dispozicion në Klinikën për gjinekologji dhe obstetrikë në Shkup