Лидерска група за родова еднаквост: Унапредување на правата на жените и девојките води кон подобро општество