(Македонски) Комисијата за заштита од дискриминација продолжува со паушални и непрофесионални мислења