Kallëzim penal kundër shoqatës “Prej nesh për ne”: Përhapja e gënjeshtrave dhe nxitja e urrejtjes dhe diskriminimit është e papranueshme dhe duhet të sanksionohet