(Македонски) Одржана Регионална консултативна средба за одржливост на сервисите за ХИВ и туберкулоза