(Македонски) Конкурс за ангажирање проектен/-на координатор/-ка за млади