Конкурс за ангажирање проектен/на координатор/ка за застапување за еднакви можности при вработување