(Македонски) Конкурс за ангажирање проектен/на асистент/ка за ХИВ сервиси