(Македонски) Конкурс за ангажирање правен/-на советник/-чка