(Македонски) (Продолжен) Конкурс за вработување социјален/на претприемач/ка на определено време