(Македонски) Конкурс за обука на обучувачи за социјално претприемништво