(Македонски) Јавен повик за ангажирање на две фокални точки за мапирање на невработени Ромки заради користење на мерките за вработување на АВРСМ