28.05.2018

(Продолжен) Јавен повик за избор на надворешен консултант за изработка на анализа на трошоци за специјализирани услуги за жени жртви на насилство и семејно насилство

Х.Е.Р.А. – Асоцијација за здравствена едукација и истражување објавува јавен повик за консултантски услуги за изработка на анализа на трошоци за специјализирани услуги за жени жртви на насилство и семејно насилство, раководени од невладини организации, согласно утврдените стандарди. Рокот за пријавување е продолжен до 12 јуни 2018 година. 

Х.Е.Р.А. – Асоцијација за здравствена едукација и истражување објавува јавен повик за консултантски услуги заизработка на анализа на трошоци за специјализирани услуги за жени жртви на насилство и семејно насилство, и тоа:

 • Национална СОС линија за помош и поддршка на жени жртви на насилство и семејно насилство
 • Кризно сместување на жени жртви на насилство и семејно насилство
 • Згрижување на жени жртви на насилство и семејно насилство
 • Психосоцијално советување на жртви на насилство и семејно насилство
 • Бесплатна правна помош за жени жртви на насилство и семејно насилство
 • Кризен центар за жени жртви на сексуално насилство

Анализата се изработува во рамки на проектот Техничка помош на Владата и на граѓанските организации во надминување на предизвиците за обезбедување на специјализирани услуги и усогласување со минималните стандарди утврдени со Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство во рамки на Програмата „Сопирање на насилството врз жените: спроведување на норми, менување на умот“, финансиран од UN Women.

Очекуваниот резултат е развиена методологија за анализа на трошоци и проценка на трошоците на 6 специјализирани услуги за жени жртви на насилство и семејно насилство, во согласност со утврдените стандарди за услугите.

Активности

 • Преглед на постојните документи, закони и подзаконски акти како и документи изработени од граѓански организациии меѓународни организации;
 • Соработка со сите чинители во текот на подготовката на методологијата со цел да се дадат усогласени препораки;
 • Подготовка на предлог-методологија за утврдување на трошоците за испорака на услугите и предлог-структура на трошоци по услуга: минимален стандард на услуги, повисок стандард и дополнителни услуги за корисниците;
 • Проценка на трошоци за следните специјализирани услуги за жени жртви на насилство и семејно насилство: национална СОС линија за помош и поддршка на жени жртви на насилство и семејно насилство; кризно сместување на жени жртви на насилство и семејно насилство; згрижување на жени жртви на насилство и семејно насилство; психосоцијално советување на жртви на насилство и семејно насилство; бесплатна правна помош за жени жртви на насилство и семејно насилство; кризен центар за жени жртви на сексуално насилство;
 • Презентација на предлог методологијата и проценката на цени на услугите на работилница за евалуација на првичните наоди од анализата;
 • Изработка на финална верзија на методологијата и проценката на трошоци на услугите до август 2018 година;
 • Тековни консултации по однос на подготовката на документот.

Очекувања

 • Да се изработи предлог-методологија за пресметка на цена на услуги за 6 специјализирани услуги за жени жртви на насилство и семејно насилство до јуни 2018 година и
 • Да се изработи проценка на трошоци за 6 специјализирани услуги за жени жртви на насилство и семејно насилство до август 2018 година

Конкурсот е отворен за сите заинтересирани кандидат(к)и до 12 јуни 2018 година, а изборот на консултант ќе заврши до 14 јуни. По изборот, консултантот ќе потпише договор за авторско дело со Х.Е.Р.А. – Асоцијација за здравствена едукација и истражување.

Сите заинтересирани кандидат(к)ите треба да ги достават следните документи:

 • Кратка биографија
 • Предлог-методологија
 • Референтна листа на претходни слични ангажмани

Документите со назнака/предмет на пораката Јавен повик за избор на надворешен консултант кандидат(к)ите можат да ги достават електронски на konkurs@hera.org.mk или по факс на 02 55 6 002.

При изборот на консултант ќе се земат превид следните услови:

 • Завршено високо образование, факултет на општествени науки;
 • Докажано искуство во спроведување на економски проценки, истражувања и сумирање на согледувањата, заклучоците и препораките;
 • Докажано искуство со собирање податоци и примена на методологии, како и искуство за анализа на оваа тема;
 • Одлични аналитички, истражувачки и вештини за пишување на извештаи како и интерперсонални вештини
 • Искуство во идентификување и пресметка на трошоци на социјалните услуги или други услуги/мерки (минимум 2 слични задачи со предметот на овој оглас);

Предност ќе имаат кандидат(к)ите со:

 • Стекната магистерска или докторска титула
 • Познавање на националните политики за превенција и заштита на жени жртви на насилство и семејно насилство
 • Искуство во спроведување економски проценки од областа на социјалната заштита, особено заштита на жени жртви на насилство и семејно насилство

Х.Е.Р.А. гарантира дека при изборот сите кандидат(к)и ќе имаат еднакви услови без оглед на етничката припадност, родовата идентификација, сексуалната ориентација, возраста, брачниот и родителскиот статус, расата, попреченоста или која било друга основа.

Доколку имате дополнителни прашања, контактирајте ја програмската координаторка Кристина Плечиќ Беќарова на kristina.plecic@hera.org.mk

Публикации

Кампањи

Сервиси

Работа со Х.Е.Р.А.

Стандарди и процедури за работа на Кризен центар за жртви на сексуално насилство

Од непосакувано „додворување“ и шеги со сексуална конотација до силување, кое може да го врши непознат, цела група, познато лице или член на семејството, сексуалното насилство е често застапен вид на злоупотреба и дел од проблематичната реалност на многу жени и девојчиња во светот и кај нас.

Повеќе »

„Задоволство и врски“ – SexEd 2.0

На второто издание на SexEd зборувавме за магијата на задоволството, разноликоста и филозофијата на врските – со себе и другите. Јавно отворивме многу скокотливи теми и скршивме цел куп табуа во само една вечер. SexEd 2.0 е едукативно и инспиративно патување за сите сетила, а сега во него можете да уживате и вие преку раскажувачките моќи на нашите говорници.

Повеќе »

Бесплатни услуги

ХЕРА нуди низа бесплатни, анонимни и доверливи сервиси од областа на сексуалното и репродуктивно здравје. ХИВ тестирање, гинеколошки и дерматовенеролошки прегледи, бесплатна правна помош, дистрибуција на кондоми и едукативни материјали, советување

Повеќе »

Партнери


Civica Mobilitas Opstina Centar European Delegation in Macedonia UN Women Groupe SOS CFSD Embassy of the United States Skopje, Macedonia Netherlands Embassy in Skopje, Macedonia Astra Network Град Скопје The Global Fund EGAL Коалиција СЗПМЗ Коалиција хомофобија Комерцијална банка Министерство за здравство IPPF - IPPF European Network National partnerscratic Institute NDI Национален младински совет Општина Струмица Македoнска платфoрма прoтив сирoмаштијата Радио МОФ УНФПА Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ) http://psihologija.com.mk/
Copyright 2013 - HERA All rights reserved.