(Македонски) ХИВ позитивни приказни: Животот го живеам во сите бои