Сања Јорданоска

Сања Јорданоска

Сања Јорданоска

Сања Јорданоска дипломира на родови студии во 2014 година на Филозофскиот Факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, по што се стекнува со дополнителна обука за административно работење и финансии.

Пред формално да пристапи кон ХЕРА во февруари 2020 година како административна асистентка, најголемиот дел од професионалните обврски вклучуваат административни, финансиски задолженија и логистика.

Нејзините лични интереси вклучуваат човекови права, општествена еднаквост, заштита на ранливите групи и заштита на животни.