Сања Јорданоска

Сања Јорданоска

Сања Јорданоска

Сања Јорданоска дипломира на отсекот родови студии во 2014 година на Филозофскиот Факултет при универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, по што се стекнува со дополнителна обука за административно работење и финансии.

Пред формално да стане дел од ХЕРА во февруари 2020 година како административна асистентка, најголемиот дел од професионалните обврски вклучуваат административни, финансиски задолженија и логистика.

Нејзините лични интереси ги опфаќаат човековите права, општествената еднаквост, заштитата на ранливите групи и животните.