Сања Јорданоска

Сања Јорданоска

Сања Јорданоска

Сања Јорданоска дипломира по Родови Студии во 2014 година на Филозофскиот Факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, по што се стекна со дополнителна обука за административно работење и финансии.

Пред формално да пристапи кон ХЕРА, најголем дел од професионалните обврски на Сања вклучуваа административни, финансиски задолженија и логистика.

Од февруари 2020 година се приклучи на ХЕРА како Административна асистентка.

Нејзините лични интереси вклучуваат човекови права, општествена еднаквост, заштита на ранливите групи и заштита на животни.