ХЕРА Членови

Кристина Михајловска

Координаторка на младинските центри „Сакам да знам“ и мобилната гинеколошка амбуланта