Nikolina Stojanova

Nikolina Stojanova

Nikolina Stojanova

Nikolina Stojanova u bë pjesë e HERA në tetor të vitit 2021, si koordinatore ore e projektit që synon ofrimin e shërbimeve të specializuara për viktimat e dhunës me bazë gjinore dhe në familje jashtë Shkupit, në bashkëpunim me organizatat qytetare dhe përfaqësuesit e Qendrave për punë sociale në nivel lokal dhe me mbështetjen e UN WAR.

Përvoja e saj e mëparshme e punës konsiston në koordinimin e projekteve që lidhen me zhvillimin e aftësive sipërmarrëse dhe punën me start ap kompanitë, si dhe ishte përgjegjëse për koordinimin dhe organizimin e aktiviteteve të Klubit të grave sipërmarrëse dhe menaxherë të CEED dhe një gamë të gjerë aktivitetesh në Fondin eiInovacionit dhe zhvillimit teknologjik.

Ajo beson se vetëm me një qasje të përbashkët, të koordinuar të të gjithë aktorëve shoqërorë dhe me informacione transparente dhe edukim të qartë mund të arrihen ndryshime thelbësore që do të çojnë në një shoqëri më të drejtë për të gjithë.