Millosh Stojanoviq

Millosh Stojanoviq

Millosh Stojanoviq

Millosh Stojanoviq është nga Shkupi, ku e ka kryer edhe arsimimin e tij në Fakultetin Juridik “Justiniani i Parë” pranë Universitetit “Shën Qirili dhe Metodi”.

Te HERA është inkuadruar nga fillimi, prej vitit 2001 përmes projektit “Kam të drejtë të di”. Përvojë ka fituar përmes pjesëmarrjes në projekte të implementuara në HERA në periudhën mes vitit 2001 dhe 2006. Krahas përvojës në sektorin joqeveritar, ka marrë pjesë edhe në trajnime për administratë, financa dhe menaxhment të organizuara nga organizata tjera joqeveritare dhe firma nga sektori privat.

Prej prillit të vitit 2006 është drejtor administrativ dhe financiar, ku udhëheq me mjetet e përgjithshme financiare të organizatës.