Millosh Stojanoviq

Millosh Stojanoviq

Millosh Stojanoviq

Millosh Stojanoviq është nga Shkupi, ku e ka kryer arsimin e tij në Fakultetin Juridik “Justiniani i Parë” pranë Universitetit “Shën Qirili dhe Metodi”.

Në HERA është inkuadruar nga fillimet e para, nga viti 2001 e këtej përmes projektit “Kam të drejtë të dijë”. Përvojën e ka fituar përmes pjesëmarrjes në projektet e zbatuara në HERA në periudhën mes viteve 2001 dhe 2006. Krahas përvojës në sektorin joqeveritar, ka marrë pjesë edhe në trajnime për administratë, financa dhe menaxhment të organizuara nga organizata thera joqeveritare dhe kompani nga sektori privat.

Nga prilli i vitit 2006 e kryen funksionin e drejtorit administrativ dhe financiar dhe udhëheq me financat e përgjithshme të organizatës.