Meri Cvetkovska

Meri Cvetkovska

Meri Cvetkovska

Meri Cvetkovska nga viti 2017 është pjesë e ekipit të HERA si koordinatore e grupit të rinjve. Punën në fushën e edukimit gjithëpërfshirëse seksual dhe aktiviteteve vullnetare të HERATë rinjtë.

Studimet juridike i kreu në Fakultetin juridik “Justiniani i parë” pranë Universitetit “Shën Qirili dhe Metodij” në Shkup, ndërsa arsimimin e vet e vazhdon në studimet pas diplomimit nga fusha e të drejtës ndërkombëtare. Në sektorin joqeveritar dhe organizatat rinore është prezent ka 8 vite, mes të cilave Info qendra e BE në Shkup, AEGEE dhe Koalicioni “Të drejtat se seksuale dhe shëndetësore të bashkësive të margjinalizuara”. Në fokusin e saj janë të drejtat e njeriut, aktivizmi dhe të rinjtë.