Marta Çadikovska

Marta Çadikovska

Marta Çadikovska

Marta Çadikovska është aktiviste rinore, vullnetare dhe mbështetëse për të drejtat e njeriut, barazinë gjinore dhe arsimin cilësor si pjesë e sektorit civil që nga viti 2017. Ajo është e përfshirë në mënyrë aktive në HERA si vullnetare dhe edukatore bashkëmoshatare në edukimin gjithëpërfshirës seksual në vitin 2021, duke edukuar më shumë se 150 të rinj nga një larmi prejardhjesh mbi shtatë komponentët e EGJS. Pasioni i saj për kujdesin ndaj vetes dhe dëshira e saj për të punuar me të rinj proaktivë të “tërhequr” nga aktivizmi dhe janë motivim për të vazhduar me ndërtimin e ekipit të të rinjve vullnetarë të HERA.