Magdalena Arsovska

Magdalena Arsovska

Magdalena Arsovska

Magdalena Arsovska është punëtore sociale e cila diplomoi në vitin 2013 në Fakultetin Filozofik, në Institutin për punë sociale dhe politikë sociale.

Ajo e filloi përvojën e saj të punës në vitin 2015 në SOS Fshatin e Fëmijëve, ku punoi për më pak se 5 vjet në 2 programe dhe 1 projekt – së pari si vullnetare, pastaj si një bashkëpunëtore e jashtme dhe këshilltare familjare/punëtore sociale në programin e parandalimit social, ku fokusi kryesor janë familjet me rrezik social. Si asistente administrative ajo punon në projektin për mbështetjen e familjeve të prekura nga përmbytjet në vitin 2016, dhe më pas në programin për kujdesin e të rinjve si edukatore/punëtore sociale.

Nga marsi i vitit 2020 punon në HERA si asistente e projektit “Aktivitetet për HIV testim dhe këshillim në terren”.