Магдалена Арсовска

Магдалена Арсовска

Магдалена Арсовска

Магдалена Арсовска – социјална работничка, дипломира 2013 година на Филозофскиот факултет – Институт за социјална работа и социјална политика.

Своето работно искуство го започнува во 2015 година во СОС Детско село, каде работи 4 ипол години на 2 програми и 1 проект. Најпрво како волонтерка, потоа како надворешна соработничка и семејна советничка/социјална работничка во програмата за социјална превенција, каде главен фокус се семејства кои се наоѓаат во социјален ризик. Како административна асистентка работи на проектот за поддршка на семејства настрадани во поплавите во 2016 год.  А потоа и во програмата за грижа на млади како воспитувачка/социјална работничка.

Од март 2020 работи во ХЕРА како асистентка на проектот – Активности за теренско ХИВ тестирање и советување.